S.O.E.P. Centrum

S.O.E.P. Centrum

The Search Of Exceptional People

STAND UP FOR YOU!

veilige training in het vrouw-zijn

info & inschrijven

Het soepcentrum is een educatief creatief centrum waar je terecht kan als je vastgelopen bent in onderwijs of maatschappij. Waar je jouw talenten mag ontdekken, mag experimenteren, mag ontwikkelen en neerzetten. Veel jongeren zijn beelddenkers, makers, doeners, bedenkers en uitvinders. Zij leren door intrinsieke motivatie. We bieden een veilige, inspirerende en stimulerende omgeving voor jongeren die anders creatief begaafd zijn tussen de 14 en 27 jaar.

S.O.E.P. Centrum | Search Of Exceptional People

 

DOELSTELLING: Jongeren faciliteren in het herkennen en ontplooien van hun talenten, hun participatie in de samenleving te stimuleren en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij richten ons met name op die jongeren, die moeite hebben hun eigen talenten en kansen in te schatten en daarbij vaak tijdelijk niet hun school of opleiding bezoeken, hun zelfvertrouwen kwijt zijn of hun talenten nog niet hebben ontdekt.

Wij vinden het heel belangrijk dat onze jongeren hun talenten en begaafdheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat zij begeleid worden naar het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de toekomst. En daarom verwoorden wij onze visie middels de volgende vraagstelling:

Wat is in onze ogen een verantwoorde en respectvolle manier om deze jonge mensen zo te begeleiden dat ze de vaardigheid ontwikkelen om steeds flexibel te blijven en in te kunnen spelen op een snel veranderende maatschappij en zich ontplooien tot sociale, kritisch denkende en zelfredzame wereldburgers?’

Talent Lab’s

Het accent van de werkzaamheden van het S.O.E.P. centrum ligt vooral op het gebied van het ontplooien van allerlei creatieve talenten in brede zin, als bijvoorbeeld muziek maken, poëzie schrijven, toneel, dans, schilderkunst, game en sound design, teksten schrijven, websites ontwerpen etc.

Wij geloven dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Belangrijk is dat de jongeren zelf ontdekken wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren, dat ze de omgeving uit kunnen leggen wat daarvoor nodig is en kunnen herkennen welke omgeving bij ze past.

Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze uitgangspunten en werkwijze.

Trees in the Forest
Trees growing in Forests to
Pagination
Previous Slide
Next Slide

Who we are...

Lukretia S. Bressers Tuinstra

Lukretia S. Bressers Tuinstra

Coach & begeleider